Those Who Have Seen The Elephant


Portretreeks "Gimmertse Veteranen"; portretten van veteranen (waaronder ikzelf) uit de gemeente Gemert-Bakel, die ik heb mogen fotograferen ter ere van het 30-jarig bestaan van de vereniging Militaire Veteranen Gemert-Bakel. Veteranen van alle leeftijden en missies, van Nederlands-Indië eind jaren '40 tot Litouwen in 2022.

De Engelse term "To have seen the elephant" doelt op militairen die oorlog en strijd hebben meegemaakt.

De expositie "Gimmertse Veteranen" is van 23 september t/m 31 oktober 2023 tentoongesteld geweest in het gemeentehuis in Gemert.