“Storm In Mijn Hoofd” bundelt de dagboekverslagen die ik schreef tijdens de zware EMDR-therapie die ik in 2018 heb ondergaan bij de Altrecht-kliniek Psychosomatiek Eikenboom in Zeist. Ik was daar in behandeling om de ervaringen die ik heb opgedaan als jonge militair in het voormalig Joegoslavië, dat in de jaren ’90 door een bloedige burgeroorlog werd verscheurd, een plek te geven.
Het was op het moment van schrijven helemaal mijn bedoeling niet om die verslagen tot een boek te maken – het is tenslotte alles bij elkaar een intens persoonlijk en intiem relaas, dat het diepste van mijn ziel blootlegt. Dat gezegd hebbende kwam ik er gaandeweg in het proces achter dat het schrijven me vrij makkelijk afging. En toen ik eenmaal klaar was met mijn therapie stonden daar meer dan 200 pagina’s op mijn laptop.

Ik ben begonnen met de dagboekverslagen op aanraden van mijn therapeut, zij zei me een manier te zoeken om voor mezelf de sessies vast te leggen zodat ik er af en toe op kon terug grijpen als ik dat nodig had, en om mijn vrouw mee te laten lezen met wat er in de spreekkamer gebeurde.
Het werd zoveel meer! De verslagen vertelden niet alleen wat mijn therapeut en ik elke week in die spreekkamer deden, maar vooral ook wat er tijdens de sessies door mijn hoofd ging – want lang niet alles werd hardop uitgesproken. Dat vond ik nuttig om te documenteren – niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn vrouw. En voor mijn therapeut, die ik daags na elke sessie mijn verslag door mailde. Zo kon zij het verhaal ook beter in context plaatsen.

Na voltooiing van mijn behandeling heb ik die verslagen eerst een tijd met rust gelaten. De therapie was zwaar maar belonend geweest, en ik moest alles dat ik over mezelf had geleerd eerst goed laten bezinken. Maar een klein jaar later, toen ik iets terug wilde lezen van een bepaalde therapiesessie, kreeg ik het idee dat het toch wel mooi zou zijn als mijn verslagen in boekvorm in elk geval bij mezelf in de kast zouden staan. Ik ben toen gaan Googelen over hoe zelf een boek te maken, en zo kwam ik bij Brave New Books terecht, het self publishing platform van Bol.com. Al snel was ik een voorwoord, inleiding, nabeschouwing, dankwoord en nawoord aan het schrijven, want ik had zoiets van “als ik het doe, dan wil ik het ook goed doen”. Want alleen de verslagen, dat oogde wat karig in een boek. Op die manier werden de verslagen een samenhangend verhaal. Niet alleen van de therapiesessies, waar juist door de omschrijving van mijn gedachten een diepgaand inzicht in het EMDR-proces wordt gegeven, maar in feite ook het verhaal van mijn leven.

Na flink wat extra schrijfwerk, vooral veel correctie in de verslagen (verbazingwekkend hoeveel typfouten je maakt als je in een giga-emotie aan het schrijven bent) en het maken van een omslagontwerp was ik dan eindelijk zover dat ik een eerste proefexemplaar kon bestellen. Zodra die op de mat viel werd hij geconfisqueerd door mijn vrouw, die hem vrijwel in één ruk uitlas. Ze wees me op nog wat taalfoutjes, maar haar belangrijkste boodschap was: “Dit moet je uitgeven.” En dat bericht kreeg ik van meer mensen die ik het boek vervolgens heb laten proeflezen. Het trok me over de streep, ondanks de schroom die ik had om mijn zielenroerselen openbaar te maken.
Nu is het dan zover: “Storm In Mijn Hoofd” is gepubliceerd!

Op de bank met mijn hond Buddy (foto: Hein van Bakel, Weekblad Deurne)
Op de bank met mijn hond Buddy (foto: Hein van Bakel, Weekblad Deurne)

“Storm In Mijn Hoofd” biedt een intieme blik door het venster van mijn ziel, en laat door mijn verhaal zien hoe heel veel veteranen worstelen met de ervaringen die ze hebben opgedaan in oorlogsomstandigheden en hun gevoelens daarbij. Maar al te vaak spelen schuldgevoel, machteloosheid en boosheid bij mijn broeders de kop op – iets wat de laatste tijd steeds vaker wordt onderkend, en gedefinieerd als ‘Moral Injury’.
Het biedt ook een kijkje in de ‘keuken’ van de EMDR-therapeut, en laat zien hoe iemand als ik – iedereen dus – flink onderuit kan gaan door het verdringen van psychologisch trauma, tot zelfs zware lichamelijke klachten aan toe. Maar het laat vooral zien dat je met de juiste hulp zelfs na 25 jaar enorm resultaat kunt boeken!

Ik wil met “Storm In Mijn Hoofd” dan ook laten zien dat je niet gek hoeft te zijn om psychologische hulp nodig te hebben, en dat het nooit te laat is om om die hulp te vragen. Mijn boek is ook niet alleen voor veteranen bedoeld, alhoewel vooral mijn brothers-in-arms zeker heel veel zullen herkennen in mijn verhaal. Maar ook andere mensen die om wat voor reden dan ook te kampen hebben met een psychologisch trauma – agenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel, boa’s, maar ook slachtoffers of getuigen van een ongeval, mishandeling, misbruik, of nabestaanden van overleden mensen – bij iedereen kan het voorkomen dat zij een trauma oplopen en dat in eerste instantie om wat voor reden dan ook niet onderkennen. Misschien herkennen ook zij bij zichzelf enkele van de signalen die ik in “Storm In Mijn Hoofd” beschrijf.

Als ik ook maar één iemand die zich in een vergelijkbare situatie bevindt als dat ik heb gezeten, met mijn verhaal kan inspireren om hulp te zoeken, dan is mijn doel met dit boek al bereikt.

Wil je “Storm In Mijn Hoofd” lezen? Bestel hem dan nu!